Какво ни тревожи най-често?


Тук (http://www.tu-sofia.bg/university/weeklyprograms) можете да видите каква е седмичната ви програма. За целта се избира факултет от падащото меню и се натиска “Филтър”, след това избирате желаната специалност и теглите програмата си. Седмичната програма за 1-ви семестър обикновено излиза на сайта в началото на август.

В ТУ часовете се водят като блокове – лекции, упражнения, език.
Един блок е 1ч и 45 мин. като се има предвид 15-минутната почивка, което прави общо 1ч и 30 мин.
Ако се разберете с преподавателя*/асистента* да карате без почивка, съответно ви пускат по-рано. 🙂

Това е “отрязък” от примерна седмична програма, която ще обясним в по-големи подробности:
file1.png

Числата, които виждате в правоъгълниците с дисциплините, са номерата на залите, където ще имате часове.
Тези числа са 4-цифрени или 5-цифрени. В случая за езиковия център са 3-цифрени (например 101, 205).

За 4-цифрени като 3289:
1-та цифра е номерът на блока
2-та цифра е етажът
последните 2 цифри са номерът на залата
-> 3 блок, 2 етаж, зала 89

За 5-цифрени като 12612:
първите 2 цифри са номерът на блока
3-та цифра е етажът
последните 2 цифри са номерът на залата
-> 12 блок, 6 етаж, 12 зала

file12.png

Пояснения по програмата по-горе на снимката.
За уточнение на нечетна / четна седмица. За 1-ва седмица се взима първата учебна седмица (25.09 – 29.09), тя се води нечетна. След нея следващата седмица (2.10 – 6.10) се брои за 2-ра (четна) и т.н. По този начин се ориентирате за нечетни / четни седмици.
За уточнение на “хоризонталната линия” (ПИК 1 / ОИП 1). Вие сами трябва да се разделите на подгрупи във вашата си група, например чрез анкета или вътрешно споразумение. Разделянето на подгрупи е необходимо, защото залите за конкретните упражнения са малки и са предназначени за 12-13 човека максимум.
Относно Физика, 
там също ще трябва да се разделите на подгрупи, въпреки че няма хоризонтална черта при тях,
а наклонена (през седмица).
В случая в повечето специалности цялата група кара упражнението по едно и също време, но разделена на 2 подгрупи
в 2 различни зали.
На Химия сте в една голяма зала цялата група по едно и също време, 
но при 2-ма различни асистенти, които отговарят за всяка подгрупа.

Лекции и упражнения

На лекция ходи потокът (всички групи), а на семинарни и лабораторни упражнения всяка група отделно.

Какво се случва на лекции и упражнения?
Обикновено на лекции преподавателят изнася новия материал от съответния предмет. Може да го прави на дъската, може
и с проектор. В повечето зали имаме проектори, така че спокойно – няма всичко да е на дъската.
На първата лекция обикновено се дава конспект (списък с преподаваните теми) и се провежда въвеждаща лекция в материала.

По време на упражненията се изпълняват задачи/експерименти, зададени от асистента, които после той проверява как сте ги изпълнили. За някои лабораторни упражнения има и т.нар. “протоколи”. Те са преразказ на упражнението – в тях се записва
теорията, методите за работа и получените резултати. Първите предмети, в които ще ги срещнете, са Физика и Химия.

Задължителни ли са?
Лекциите не се водят задължителни. Понякога пускат списъци на тях за бонуси, малко преподаватели пускат
списъци, за да ви прецакат, но има и такива… Почти всички преподаватели не правят проблеми за заверка
Съвет: Ако имате колебания за важността и полезността на лекциите, отидете на всички първи, втори лекции и сами преценете
дали си заслужава да ги посещавате. 🙂

Упражненията обаче са задължителни. Ако пропуснеш упражнение, трябва да го отработиш.
Не могат да се използват извинителни бележки, за да ви признаят присъствие.
За да получиш заверка на края на семестъра и да бъдеш допуснат до изпит трябва да си присъствал на всички упражнения, било то лабораторни или семинарни, език. В някои случаи имаш право на едно или две отсъствия, но това е рядко. Всеки останал момент в който те няма, трябва да бъде отработен, тоест да идеш да си караш упражнението по друго време. “Отработването” е наваксване на упражнение, ако си пропуснал, трябва да си го вземеш по друго време с друга група. Гледайте да си отработвате възможно най-рано упражненията.
Освен присъствията ви на упражнение, протоколите също ви трябват, за да получите заверка и да се явите на изпит. Без тях няма да ви допуснат на изпит. Не се стряскайте от сега, ще се оправите, не е трудно.
На език имате право на 3 отсъствия, което е бонус.

Проблем ли е ако отсъстваш от упражнение и го направиш след 2-3 седмици?
В много редки случаи ако имаш добра причина, асистентите ще го карат само с теб, но трябва да имаш разумно обяснение, че някой да се занимава само с това. Иначе в предвид това, че различните факултети имат различни разпределения все ще се намери някой, с който да го караш (в повечето случаи). За повече инфо разпитвайте асистентите по съответните предмети.

Заверка, какво представлява?
Това е подпис в студентската книжка от преподавателите(лекции), асистентите(упражнения) и треньорите. Това е нещoто, което трябва да се носи в началото и края на семестъра, без подписи по всички предмети без изключение, дори и по спорт, не можете да се явите на изпит. Вариант е служебна заверка. Взима се от декана, ама е една за цялото следване и на следващата година трябва да се отработите упражненията, за да идете на изпит. Демек не стигайте до там!

Информация за учебници и ръководства

По принцип през 1-та учебна седмица започват лекции и упражнения, и преподавателите и асистентите ще ви
покажат/кажат какво трябва да си купите – заглавия, автори, издателства.
Не бързайте веднага да купувате нови помагала!
През първите 2-3 седмици от началото на семестъра ще започнат да валят оферти в голямата група, както и във Второкурсници, Третокурсници. Хората си продават на старо запазени (повечето) учебници и ръководства на половин цена.
Също така се продават помагала на старо във форума на ТУ-София:
http://forum.tu-sofia.bg/viewforum.php?f=14

————————————————————————————————————————————————————–
Материали
Има няколко варианта:

1) Ако искаш да купуваш абсолютно всичко ново, купувай, никой не те спира. 😀 Но ще сбъркаш 100%. Всичко за целия семестър ще ти излезе към 100 лв някъде.

2) Ако искаш да купуваш на старо -> следи за оферти във facebook групите и форума на ТУ, ще намериш същото до 50 лв.

3) Ако искаш да купиш това онова, но не всичко, си избери какво според теб е най-важно.
Примерно справочникът по математика може да се използва на изпита (+), намери го на старо, вместо да даваш 12 лв, за нещо, което ще ползваш само 2 пъти в I курс.
Ръководство по ОИП – повечето преподаватели те задължават да го купуваш и да го носиш всеки път, но реално то ти е необходимо само за последното контролно, когато ти служи като пищов. През останалото време е за информация или курсови, може да си го сканирал, да си го копирал или да си принтирал само отделни неща. А си е скъпичко (15 лв), тъй че решавай. Имай предвид, че всяка година ръководството е различно издание и винаги те задължават да си с най-новото.

4) Друга идея е да принтираш това, което е нужно според теб, по този начин също ще спестиш пари. 😀

Издаване на карта за градския транспорт с намаление за студенти:

Трябва ви студентска книжка или уверение от канцеларията.
Ще трябва да си носите и още 1 снимка.

След това отивате със студентската книжка / уверението до център за градска мобилност, за да си извадите карта. Най-близкият такъв е в близост до ТУ (на снимката). Цената е 21,50 лв. за всички линии + 2 лв за пластиката.

1. Обща информация

2. Използване на сайта на ТУ и важни раздели
Сайтът на ТУ-София: http://www.tu-sofia.bg/
Най-важната част от сайта е “Студенти” http://www.tu-sofia.bg/students
Важни раздели:
file12.png

-> УИСС – университетската система, в която можете да проверявате оценки от изпити и заверки, и друга информация.
В нея се влиза чрез ЕГН и факултетен номер. Това най-рано може да стане, когато ви активират достъпа.
Там можете и да видите в коя група и кой поток сте разпределени. Груповото разпределение излиза в края на юли / началото
на август. През септември/октомври също така ще ви бъде създаден e-mail адрес във формат <име>@tu-sofia.bg, който ще можете да си видите в УИСС.
-> Академичен календар – График на учебната година по дати. Посочено е кога се провеждат семестрите през годината, кога
са изпитните сесии, кога има празнични дни и ваканции. Нещо, което можем да вметнем тук и често се задава всяка година е, че
в университетите не се гласува по време на избори, така че не очаквайте в понеделник след избори да се почива.
-> Седмичен разпис – там можете да видите каква е седмичната ви програма. За целта се избира факултет от падащото меню и се натиска “Филтър”, след това избирате желаната специалност и теглите програмата си. Седмичната програма за 1-ви семестър обикновено излиза на сайта в началото на август.
-> Изпитна сесия – Дати за изпити. Излизат в края на семестъра.
-> Учебни планове – Тук можете да разгледате учебния план за всяка една специалност, изучавана в ТУ-София.

Не толкова важни раздели:
file13.png – Тук можете да намерите информация как да кандидатствате за стипендии след 1 семестър и нататък,                                                  какъв успех и изисквания трябва да покриете.
file14.png – Тук можете да намерите информация за студентските организации в ТУ-София.
Някои от по-известните са Студентски съвет, Клуб по Роботика, BEST и др.
file15.png – Обща информация за общежитията, настаняване, правилници и др.

file16.png – За спорта си имате отделна точка от “справочника”. Тук можете да намерите полезна информация за                                                   почивните бази на ТУ-София (летни и зимни) с достъпни цени.

3. Какво е група? Какво е поток?
Какво е група?
Всяка група съдържа 20-25 човека. Хората са разпределени в групи на произволен принцип, който не зависи от
реда на записване. Разбирате в коя група сте, като излезе груповото разпределение в УИСС (http://student.tu-sofia.bg/).
Tо обикновено излиза края на юли/началото на август.
Смяната на група е възможна до 2 седмици след излизане на груповото разпределение. Ако искате да сте с някого, трябва да звъннете на канцеларията / отидете на място и да кажете своето желание.
Обикновено всяка група си има групов отговорник. Вие сами си избирате човек, който да ви представлява. Този човек не е официален представител, не е задължително да се избира въобще, просто улеснява донякъде формалностите. Той обикновено събира книжките за заверка* на лекции и упражнения и ги взима от канцеларията преди изпитната сесия.

Какво е поток?
Потокът се състои от няколко групи. В по-малките специалности 1 поток е 2 групи, в по-големите 3-4 групи.
Потокът кара лекции заедно (всички групи). Упражнения се карат от всяка група поотделно.
По време на изпитната сесия изпитите се провеждат по потоци, като обикновено всеки поток е на различна дата.

7. Езици

Малко инфо за езика:

Езикът също е вид упражнение, на което трябва да се присъства и при пропуснати занятия, трябва да се отработва.
Обаче за разлика от обикновените упражнения, тук имаме право на 3 отсъствия по правилник, което е бонус.

По принцип записването за език е през първата учебна седмица. В седмичната програма на всеки поток има конкретен ден, в който се провежда език. В този ден се провеждат наличните езици – английски, немски, френски, руски. Обучението по език трае 3 семестъра за някои факултети и 4 семестъра за други.

Тези, които искат английски език, задължително трябва да отидат в езиковия център за разпределителен тест.
*Ако в програмата ви пише, че тестът се провежда 2-та седмица, отивате тогава. Ако не пише нищо, най-добре отидете 1-та седмица.* Този тест го правят всички без изключение, дори и тези, които имат сертификати.

Тестът представлява превод на 10 изречения от български на английски език. В зависимост от представянето ви на теста, ви разпределят в различни групи по ниво или в най-лошия случай – пращат ви да си изберете друг език по желание от (немски, френски, руски). Списък с разпределението излиза следващата седмица след теста в езиковия център.
Бройката на групите по ниво зависи от големината на потока. Ако потокът е около 50 души, може да има 2 групи, а ако е около 90-100 в 4 групи, зависи колко хора са избрали английски. Винаги това е по-голямата част от хората.
ФКСУ, ФТК са в 4 групи.
По принцип разпределението за голям поток е в 4 групи – А1, А2, А3, А4 – нарастващи с увеличаване на трудността. Най-добрите групи са А3 и А4.
В А1 и А2 се учат еднакви неща, както и в А3 и А4.

Още инфо за теста по английски, разпределението, изучавания материал:

За тези, които са избрали немски, френски или руски няма разпределителен тест, просто отивате и се записвате. Записването обикновено се прави в съответния час за съответния език през първата седмица -> можете да видите седмичната програма, там пише.
Не е задължително да е тогава, може и през 2-та седмица, защото 1-та седмица е главно организационна и тогава не се провежда обучение.
А и от друга страна некласираните в английски могат да се запишат от 2-ра седмица, защото тогава излиза разпределението за групите по английски.
Нивото на преподаване зависи от нивото на студентите в групата. Винаги в групите по немски, френски, руски се започва от нулата с най-основните неща и постепенно се напредва. Съответно тези, които са учили съответния език преди, имат добри познания и изпъкват над другите, могат да получат шанс да се освободят от език за семестъра. Това е така, защото общо взето нивото е ниско в тези езици и повечето хора, които са се записали, имат бегли или никакви познания по съответния език. За групите по немски съм чувал, че нивото е прилично. 🙂
Освобождаването по езиците без английски представлява превод на текст, някакъв тест на всичко или устно изпитване, чрез които си получаваш оценката предварително и няма нужда да ходиш повече през семестъра.
Но все пак зависи и на какъв преподавател попаднеш, защото може и да не позволи да се освободиш, но такива са малко.
Всеки семестър е много вероятно да сте с различен преподавател.
Очаквайте в групите по немски, френски, руски да не сте само хора от специалността, а да има и такива от други факултети, както обикновено се получава. Това е така, защото само вие от специалността сте малка бройка до 10 човека. И накрая е възможно в групата да сте студенти от 2-3 факултета. Но няма нищо лошо в това. 

8. Спорт

Информация за записване и срокове

http://sport.tu-sofia.bg

1. Всички редовни студенти от I и II курс, трябва да се запишат задължително два пъти седмично на спорт, в два различни дни. Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час, и при кой преподавател сте се записали!

Всеки студент трябва да запише два спортни часа в два различни дни или един час от спортовете катерене по въже,
планинарство и спортно катерене, които се броят за два часа.

**Това значи да изберете 2 еднакви спорта или 2 различни в различни дни, или един от тези, които се броят за два.
Пример за еднакви: 2 х фитнес
Пример за различни: фитнес + футбол

2. Записването за спорт е на 2 етапа:

Записването по интернет, ще бъде активно от 13:00 часа на 25.09.2017 (Понеделник) до 01.10.2017 (Неделя) включително.

– след приключване на онлайн записването, ще има записване на място в спортния център до края на втората учебна седмица (по правилник до 2-та, но има хора, които се записват на спорт и през 3-та и 4-та седмица, но не им правят проблеми).
Записването на място става през 2-та седмица като отидете директно за спорта в часа, който искате, и желаете да бъдете записани. Или пък отидете до кабинета на съответния треньор(ще го пише в програмата под името му) и казвате кога искате да ви запише.
*Ако не успеете да се запишете онлайн за желания спорт, отивате на място и се записвате под списъка.
За всеки спортен час 
пускат до 5-6 човека отгоре. Добър пример е Узунов по тенис на маса, който даже пускаше повече от 10 човека отгоре.
**Записването за спорт е през 1-та седмица, но часовете започват през 2-та.

3. Продължителността на един учебен час е 90 мин. (по правилник е така,  но реално на повечето спортове треньорите държат
по 60+ мин. и ни пускат)

4. Студентите, желаещи да запишат учебните дисциплини планинарство, спортно катерене и катерене по въже не записват втора учебна дисциплина и посещават заниманията само по веднъж седмично, тъй като те са с продължителност от 4 учебни часа. Също така трябва да имат свободен полуден (сутрин от 9:00 до 12:00 или след обяд от 14:00 до 17:00 часа) в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък или петък. За повече информация, ДФВС к-т № 306, спортен комплекс на ТУ – София.

5. ТУ – София има представителни отбори по следните спортове: Баскетбол, Волейбол, Гребане, Лека атлетика, Плуване, Тенис на корт, Тенис на маса, Ски, Сноуборд, Спортно ориентиране, Футбол, Хандбал, Бадминтон. Студентите, които са активни спортисти, могат да се запишат в отборите. Тези студенти, които бъдат включени в тях, се освобождават от редовните занимания по спорт, но посещават тренировъчните занимания извън учебната програма и участват в състезания. За повече информация, записване и контакт с треньорите на представителните отбори на ТУ-София в ДФВС, спортния комплекс на ТУ – София.

**Забележка 1: Записването за спорт не е перманентно, всеки семестър наново трябва да запишете спорт. По този начин имате възможност да пробвате различни спортове.
**Забележка 2: Няма оценки.
**Забележка 3: Спортът не е избирателен, а задължителен и всяка седмица ви се начисляват присъствия.
Трябват ви присъствия, за да вземете заверка(подпис от треньора) в студентската книжка накрая на семестъра.
По правилник за всеки спорт са необходими поне 11 присъствия. Което за 2 спорта прави 22 присъствия = 2 подписа в книжката. Някои треньори правят компромиси и за много по-малко.

9. Библиотека
file1.png

Сайт: http://library.tu-sofia.bg/

Библиотечно-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2.
Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена техническа среда
за подготовка на студентите и научно-изследователска дейност на преподавателския
състав.
Библиотеката разполага с 216 работни места, от които 126 компютъризирани.
За да се запишем, трябва да заплатим таксата от 5 лв (за година).
Като това е обвързано с нашите ISIC карти.
-> Как да се запишем: http://library.tu-sofia.bg/university/9
ISIC картите се получават след започване на учебната година, така че тогава най-рано можете да се запишете.
-> FAQ за библиотеката: http://library.tu-sofia.bg/university/11

Бонуси:
– Срещу 5 лв на година получаваме достъп до книги, научни трудове и достъп до компютърните зали.
– В библиотеката има пълно Wi-Fi покритие, така че можем да си носим собствени устройства и лаптопи.
– Можем да взимаме до 5 книги наведнъж, които да използваме за период от 5 месеца и повече.
– В компютърната зала на 2-я етаж са разположени 20 компютъра за общите нужди на студентите. На тях са инсталирани
важни програми за упражненията – Autocad, Solidworks, Microsoft Office пакет. На някои има и Visual Studio.
Интернетът също така е много бърз (100 Mbit/s +).

Кои са преподавателите? – Това са хората, които предават материала на лекции
и ви проверяват изпитите и контролните. Обикновено имат няколко научни титли – доктор, доцент, професор.

Кои са асистентите? – Те са нещо като дясната ръка на преподавателя.
Водят упражненията.

Какво е заверка? – Tова е подпис в студентската книжка от преподавателите(лекции), асистентите(упражнения) и треньорите. Това е нещoто, което трябва да се носи в началото и края на семестъра, без подписи по всички предмети без изключение, дори и по спорт, не можете да се явите на изпит.

Какво е групов отговорник? – Избирате си някой от групата и той започва да осъществява комуникацията между групата и преподавателите. Най-често той събира книжките за заверки.

Какво е сесия? – период след последната седмица на семестъра, в който се провеждат изпити. Тя е за предметите в УИСС, срещу които пише “изпит”.

Какво е служебна заверка? – Ако не сте взели заверка по даден предмет,
имате право на 1 служебна заверка през цялото си следване.
Когато се вземе служебна заверка, предметът трябва да се кара наново.

Какво е прекъсване? – Ако не съберете всички заверки (дори да сте си ползвали служебната заверка) или имате повече от Х невзети изпити, не ви се позволява да запишете следващия семестър.
Бройката Х изпити е различна за всеки факултет

Какво е курсова работа? – Изготвяне на проект за заверка. Тази заверка също е
важна, за да бъдете допуснати до изпит.

Какво е курсов проект? – Изготвяне на проект за оценка.

Какви неща трябва да си набавя за лекции упражнения освен учебници- тетрадки и т.н изискват ли нещо?
Един съвет не носете тетрадки. А защипани листа. Така ще ви е по-леко, отколкото примерно 3-4 тетрадки всеки ден.

Мога ли да използвам личен лаптоп на лекция/упражнение?
Можете, да. В залите има контакти, освен това и позволяват ползването на ваши лаптопи.

Откъде мога да намеря на старо учебници?
Следете общата група, както и групите за Второкурсници и Третокурсници. Като му дойде времето, 1-2 седмици преди започването на учебната година ще валят оферти от хора, които продават. Другото място за оферти е във форума: http://forum.tu-sofia.bg

Има ли устни изпити или е само мит?
Само мит е, всичко е писмено вече.

Мога ли да съвместявам курсове/стаж/работа и обучението в ТУ?
Това е много относително. За целта със сигурност ще пропускате лекции, но е възможно да пропуснете и някое друго упражнение, което после трябва да се отработи задължително. Но общо взето ТУ трудно се съвместява с работата. Зависи и какъв тип човек сте. На някои им идва лесно, на други трудно. Зависи и какви приоритети имате, в 1 курс общите предмети са бая. Най-добре е всеки да прецени сам за себе си. Като цяло за “оцеляването” трябва да имате и добри другарчета, които да ви помагат, ако сте
закъсали с нещо или много сте изпуснали от материала.

Като студенти на ТУ-София плащаме ли си сами здравните осигуровки или ТУ ни осигурява?
(Например за месеците юли, август, септември)
От записването си в ТУ-София до края на обучението ви, ТУ-София ви осигурява, ако не работите.
Съответно за месеците юли, август, септември не сте длъжни да плащате.
Ако започнете работа някъде, трябва да подадете молба във вашата канцелария, че вече работите
и че ще се осигурявате сами или вашият работодател ще поема здравните ви осигуровки.

Студентският e-mail адрес и ползите от него

Всеки студент на ТУ-София ще получи и студентски e-mail във формата: <име>@tu-sofia.bg
Ако извадите късмет, ще можете да видите своя ТУ e-mail, когато ви активират акаунтите в УИСС, но
главно мейлите стават готови през октомври.
https://tusmail.tu-sofia.bg/roundcubemail/
file1.png

Ползи и бонуси чрез използване на студентски e-mail:

1. Безплатен лиценз за Microsoft Office, Office 365

2. Лиценз за Autodesk продуктите
– How-to -> http://otsk.mf.tu-sofia.bg/estuff/OIP_Nastroiki.rar
-AutoCAD
– 3ds Max
– Maya и др.
– лицензът важи за 3 години

3. Лиценз за SolidWorks
– How-to -> http://otsk.mf.tu-sofia.bg/estuff/OIP_Nastroiki.rar
– лицензът е за студентска версия и важи 1 година

4. Github – Student Developer Pack
– неограничен брой частни хранилища (иначе 7$ на месец)
– пакет с най-различни видове бонуси и отстъпки за developer софтуер и инструменти

5. Лиценз за всички софтуерни продукти на JetBrains за 1 година
– може да се подновява

6. Лицензи за различни факултети за софтуер на Microsoft (Microsoft Imagine a.k.a Microsoft DreamSpark):
-> Немски факултет (ФаГИОПМ): https://goo.gl/Tbw5FU
-> Стопански факултет: https://goo.gl/8Ntmo3
-> МТФ: https://goo.gl/WF2pgv
-> До преди година имаше и сайт за продукти за студентите от ФКСТ, но вече няма.
Евентуално ще има като започне новата учебна година. Нямаше почти нищо на Microsoft,
главно безплатни лицензи за скъпия софтуер на VMware.

Ползи и бонуси чрез използване на обикновен e-mail:

Visual Studio Dev Essentials

До преди време можеше да се ползват безплатните неща само чрез студентски мейл, но от началото
на годината може с всякакви мейли, не се знае до кога ще продължи.
-> PluralSight 3 месеца безплатен достъп

Tова е сайт с над 4500 курса онлайн, като има за почти всички езици, алгоритми, дизайн, бизнес, икономика, кибер сигурност, някакви простотии как да си подобрим мисленето и т.н. Има и много нови курсове за Angular 2, C# 6, React,Hadoop като може в началото да си провериш нивото, да гледаш видеа, да пращаш домашни и всичко останало, нещата са на английски и сайтът е много добре направен. PluralSight е най-голямата в света платформа за видео уроци за програмисти и ИТ специалисти.
(Цена: 300$ на година)
-> Linux Academy 2 месеца безплатен достъп
Включва много курсове за Linux, както и такива за сертификати.
Освен лекции и клипчета, има упражнения, всеки акаунт разполага и със свои облачни Linux терминали.
Има и курсове за AWS, DevOps, Azure, Big Data и др.
(Цена: 29$ / месец или 228% / година)
-> Освен PluralSight и Linux Academy има и други сайтове и софтуер, които получавате безплатно
като част от Visual Studio Dev Essentials

Стъпки за създаване на акаунт и използване на бонусите:
1. Регистрация във Visual Studio Dev Essentials -> https://www.visualstudio.com/free-developer-offers/
2. Пращат ви мейл на пощата за потвърждение.
3. Влизате си в акаунта -> https://my.visualstudio.com/ -> Use my benefits
Съответно за PluralSight натискате върху “Get Code”, за Linux Academy – “Activate” и следвате стъпките
за регистрация.
4. Като изтече периодът ви за достъп до определените сайтове (PluralSight, Linux Academy и др.),
отивате пак в стъпка 1 и си правите регистрация с нов e-mail, и така докато все още е валидна офертата.
Нека се има предвид, че със студентски мейл това може да се направи само веднъж, което е голям бонус
да можеш да го правиш много пъти с различни мейли.