XIII Национална студентска научно-техническа конференция

XIII Национална студентска научно-техническа конференция
23–27 Септември 2017, гр. Созопол

Основната цел на Националната студентска научно-техническа конференция е да срещне на едно място студенти, докторанти и млади учени, които ще споделят свои изследвания, разработки и иновативни решения под формата на публикации в над 10 тематични направления. Инициативата ежегодно дава възможност за изява на голяма част от студентската общност от страната и чужбина.
Участието в конференцията не изисква такса правоучастие.
И тази година мястото, на което ще се съберат най-будните и активни млади учени, е УСОБ „Лазур“, гр. Созопол. Работните езици, на които ще бъде проведена конференцията, са български и английски.

Categories:

admin